Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Oferta

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE oferuje kompleksowe usługi dla budownictwa począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych.

Działalność Grupy koncentruje się na następujących sektorach:

 • Projektowanie
 • Budownictwo przemysłowe (hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, chemia i petrochemia, hutnictwo szkła, zakłady produkujące materiały budowlane i cementownie, branża celulozowo-papiernicza, motoryzacja)
 • Energetyka
 • Ochrona środowiska
 • Budownictwo ogólne, w tym infrastruktura inżynieryjna

Oferta Grupy obejmuje:

1. Generalne Wykonawstwo lub realizacja „pod klucz”:

 • Kompletnych obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, ciągów technologicznych oraz ich modernizacja dla budownictwa przemysłowego, energetyki i ochrony środowiska,
 • Kompletnych obiektów i budynków użyteczności publicznej, sportowych, centrów handlowych, budynków mieszkalnych, itp.

2. Produkcję:

 • konstrukcji stalowych: budowlanych i maszynowych,
 • konstrukcji stalowych nietypowych oraz  wysoko specjalistycznych takich jak konstrukcje platform wiertniczych dla przemysłu naftowego,
 • konstrukcji masztów elektroenergetycznych,
 • masztów RTV, wież, wyciągów narciarskich itp.

3. Prace serwisowe prowadzone przez Grupę Serwisową, w tym:

 • modernizacje i remonty kotłów, rurociągów, kanałów, oczyszczalni spalin, konstrukcji oraz zbiorników, absorberów i elektrofiltrów,
 • modernizacje i remonty instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
 • prace mechaniczne w ramach rozruchów obiektów energetycznych i przemysłowych,
 • prace i usługi około-serwisowe:
  • cladding,
  • izolacje,
  • laserowe uszczelnianie spoin,
  • zgrzewanie kołków pod wymurówkę kotłów, izolacje itp.
  • obróbka cieplna,
  • badania nieniszczące            

4. Prace rurociągowe obejmujące:

 • projektowanie rurociągów,
 • dostawę materiału rurociągów,
 • prefabrykację rurociągów zarówno w warsztatach w Polsce oraz w tymczasowych warsztatach na budowie,
 • kompleksowy nadzór oraz montaż rurociągów,
 • prace przygotowawcze oraz realizacja prób ciśnieniowych,
 • realizację rurociągów tymczasowych wg wskazań Klienta.

Ponadto zapewniamy:

 • pełną obsługę aspektów jakościowych wspartą zatrudnionymi na stałe spawalnikami IWE/EWE oraz kontrolerami jakości,
 • pełną dokumentację powykonawczą i jakościową,
 • prace i usługi około-rurociągowe:
  • izolacje,
  • obróbka cieplna,
  • badania nieniszczące,
  • rusztowania

5. Pozostałe usługi:

 • usługi projektowe,
 • szkolenia, weryfikacja i rozszerzanie uprawnień spawaczy świadczone przez własny Ośrodek Spawalnictwa,
 • usługi transportowo-dźwigowe.

6. W ramach struktury organizacyjnej  MOSTOSTAL ZABRZE S.A. znajdują się:

 • Ośrodek Spawalnictwa
 • Biuro Techniczne w Essen

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE:

Grupa Mostostal Zabrze dysponuje kilkoma wytwórniami konstrukcji stalowych o łącznej zdolności produkcyjnej 15 000 ton rocznie. Potencjał montażowy Grupy w zakresie konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji przekracza 45 000 ton rocznie. Oprócz Ośrodka Spawalnictwa, posiadamy własne Laboratorium zakładowe świadczące usługi zarówno na rzecz firm z Grupy, jak i na zewnątrz.