Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Certyfikaty

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. to firma stale doskonaląca się, podnosząca jakość swoich usług i produktów oraz dbająca o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy we wszystkich obszarach działalności. Gwarantem najwyższej jakości naszych produktów i usług jest wdrożony w 2003 roku i stale funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania oparty na wdrożonych normach ISO:


Celem Spółki jest:

 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy wszystkim pracownikom oraz firmom i osobom kooperującym,
 • ochrona zdrowia i życia pracowników, przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapobieganie szkodom rzeczowym i dbałość o środowisko naturalne,
 • dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • utrzymywanie pozycji wiarygodnego partnera na rynku usług budowlanych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej, powtarzalnej jakości i terminowości realizowanych zadań,
 • utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych Klientów poprzez spełnianie ich obecnych i przyszłych wymagań z zachowaniem najwyższych standardów usług, przy zastosowaniu innowacyjnych i rozwojowych rozwiązań technologicznych,
 • uzyskanie zadowolenia pracowników Spółki i zainteresowanych stron z jej wyników,
 • wdrażanie nowoczesnych metod pracy,
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników,
 • potwierdzenie kompetencji w zakresie wykonywania konstrukcji stalowej zgodnie z wymogami normy PN-EN 1090,
 • wzrost ekonomiczno - finansowy spółki.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zarząd Spółki realizuje poprzez:  

 • zatrudnianie kompetentnej i wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • zapewnianie odpowiednich zasobów i środków,
 • stały nadzór nad realizowanymi procesami w celu udoskonalenia zarządzania jakością, ograniczenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego i zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego,
 • systematyczną analizę i przestrzeganie przepisów prawnych i norm w zakresie wykonywanych usług, jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa higieny pracy oraz innych mających zastosowanie w prowadzonej działalności­,
 • wdrażanie efektów działań badawczo-rozwojowych i zwiększanie innowacyjności w ramach ciągłego rozwoju,
 • zarządzanie środowiskiem naturalnym, wyrażone przez: identyfikację aspektów środowiskowych, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, prawidłową gospodarkę odpadami i emisjami,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wyrażone przez: identyfikację zagrożeń, zapobieganie chorobom zawodowym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i innym sytuacjom awaryjnym, które mogłyby spowodować utratę mienia i/lub zdrowia pracowników i innych osób przebywających na naszym terenie lub obszarze, na którym realizujemy inwestycję oraz stałe dążenie do poprawy stanu BHP,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży pracowników w celu zapewnienia rozwoju ich kompetencji oraz aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz ciągłej poprawy stanu środowiska naturalnego oraz w zakresie rozszerzenia wiedzy dotyczącej BHP
 • odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz jakości wykonywanej pracy, przestrzegania przepisów BHP i ochrony środowiska,
 • weryfikację funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania na każdym jego etapie z nastawieniem na ciągły rozwój Spółki.

MOSTOSTAL ZABRZE zobowiązuje się do spełniania wszelkich mających zastosowanie wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących aspektów środowiskowych występujących w naszej organizacji.

Plik do pobrania
Pobierz

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (81 KB)