Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Program stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY IV EDYCJA

Z radością i wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem „Chcemy Pomóc”, kontynuuje  działalność związaną ze wspieraniem, promocją i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

 

Do Programu Stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • jest uczniem klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem co najmniej jednej ze spółek GK Mostostal Zabrze na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy, na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę,
 • legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego, tj. 2016/2017),
 • w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki,
 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Regulamin przewiduje skalę punktową:

1. Przy rozpatrywaniu wniosków wprowadza się następującą skalę punktową:

a) średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

 • od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,
 • od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,
 • 5,0 i wyższa – 3 punkty,

b) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

 • miasta/powiatu/województwa – 4 punkty,
 • krajowym/międzynarodowym – 5 punktów,
 • finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 6 punktów,

c) za udokumentowaną działalność społeczną – 1 punkt,

d) uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

2. Uprawnienia  do otrzymania stypendiów uzyskują uczniowie o największej liczbie zebranych punktów, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na osobę w rodzinie w wysokości:

 • do 1000 zł netto – 2 punkty,
 • od 1001 zł netto do 1 500 zł netto – 1 punkt,
 • od 1 501 zł wzwyż – 0 punktów.

 

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

 • dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjów – 300 zł,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 500 zł.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 20.09.2017 r. do Pełnomocnika Zarządu ds. CSR (Gliwice ul. Dubois 16, pokój 117) lub za pośrednictwem Działów Personalnych Spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

Wypłata stypendium nastąpi od października 2017 r. z nadpłatą za wrzesień 2017 r.

Stypendium będzie wypłacane przez Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”.

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie stypendium (doc) (52,35 KB)
Wniosek o przyznanie stypendium (pdf)188,33 KB (188,33 KB)

Relacja z wręczania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018

Tegoroczna edycja uroczystego wręczenia stypendiów dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pracowników Grupy Kapitałowej Mostostalu Zabrze przyznanych w roku szkolnym 2017/2018, odbyła się w dniu 17 października 2017 r. Spośród wielu kandydatów wyłoniono 12 laureatów, którym dyplomy wraz z gratulacjami wręczył Prezes Zarządu Mostostalu Zabrze Pan Dariusz Pietyszuk, Prezes Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc" Pani Nina Krystoń oraz Pełnomocnik Zarządu ds. CSR Pani Aleksandra Brzoza.

Laureatom raz jeszcze gratulujemy i z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych sukcesów! 

Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości wręczania stypendiów:

Relacje z wręczania stypendiów w latach poprzednich:

w roku szkolnym 2016/2017

w roku szkolnym 2015/2016

w roku szkolnym 2014/2015